Poštovani čitaoci,

Znanje koje ste stekli čitajući članke u časopisu Galenika Medical Journal, možete proveriti rešavajući istoimene elektronske testove na platformi Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Testovi su akreditovani, te na ovaj način možete steći i bodove za produženje licence. Da biste rešavali testove, neophodno je da otvorite korisnički nalog na platformi Akademije. To možete učiniti OVDE.