Poštovane koleginice i kolege, dragi čitaoci,

Pred vama se nalazi šesti broj naučnog časopisa Galenika Medical Journal koji se, kao što znate, od početka 2023. godine publikuje na srpskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom i engleskom jeziku i distribuira lekarima u regionu – besplatno.

Kao i prethodne, i ovaj broj smo spremali rukovođeni idejom da će pregled najnovijih naučnih informacija o problemima iz medicinske prakse, najnovije smernice vodećih svetskih autoriteta, kao i preporuke uglednih autora koji se bave problemima sa kojima se suočavate – biti korisni za vaš rad.

Želeli bismo, da vas ovi radovi inspirišu da nam se pridružite kao autori originalnih naučno-istraživačkih članaka, prethodnih ili kratkih saopštenja, revijalnih radova (tipa sistematskog pregleda literature i metaanalize), prikaza slučajeva, članaka iz istorije medicine, komentara na već objavljene radove, pisama uredništvu, izveštaja sa naučnih i stručnih skupova, prikaza knjiga… Vaša otkrića, iskustva i zapažanja mogu biti dragocena za druge kolege, koji žive i rade u prostoru u kome se časopis čita.

Prednost u objavljivanju imaju radovi nastali kao rezultat doktorskih i postdoktorskih studija koje su u toku, radovi proistekli iz već odbranjenih doktorskih teza, kao i radovi proistekli iz istraživanja koja se finansiraju iz naučnih fondova ili domaćih/inostranih grantova. Radovi koje šaljete za objavljivanje u Galenika Medical Journal, treba da budu napisani na vašem maternjem (srpski, bosanski, makedonski, crnogorski) i engleskom jeziku. Kada rad prođe proveru plagijarizma i recenziju, prevešćemo ga na druge jezike i objaviti u svim izdanjima časopisa. Na poslednjim stranicama sadržaja ovog broja i na sajtu časopisa (medicaljournal. rs) naći ćete više detalja u „Uputstvu za autore“, u kome su specifikovani formalni zahtevi koje vaš rad treba da ispunjava. Pre slanja rada, preporučujem da proučite formular izveštaja recenzenta, u kome su specifikovani kriterijumi po kojima se radovi ocenjuju i ispravite eventualne nedostatke. Uz tekst rada, potrebno je da pošaljete sve priloge (tabele, slike, grafikone), kao i izjave (da rad nije objavljen, niti prihvaćen za objavljivanje u drugom časopisu, o doprinosu svakog autora i koautora u izradi rada, o nepostojanju konflikta interesa). Obrasce izjava naći ćete na sajtu Galenika Medical Journal (medicaljournal.rs).

Radovi koji budu najbolje ocenjeni od strane recenzenata i uredništva, kao i radovi koji se naručuju od strane glavnog urednika se honorišu..

Radovi se dostavljaju na dva načina: putem onlajn sistema za podnošenje časopisa na web stranici ASEESTANT (aseestant.ceon.rs) ili elektronskom poštom (info@medicaljournal.rs).

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati pozivom na telefone 011/6184998 i/ili 060/1485511.

Radujemo se budućoj saradnji sa vama.

Dobrodošli u Galenika Medical Journal!

S poštovanjem, 

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente