Poštovani čitaoci,

Čitajući ovaj broj naučnog časopisa Galenika Medical Journal primetićete novinu u uređivačkoj koncepciji. Uredništvo časopisa odlučilo je da svaki broj ima jednu glavnu temu na koju će se fokusirati polovina sadržaja broja. Druga polovina predviđena je za druge teme od značaja za različite medicinske oblasti. Glavna tema ovog broja je medicina bola.

Bol je problem star koliko i sama medicina, a ipak još uvek podjednako aktuelan. U ovom broju časopisa želeli smo da ga osvetlimo iz vizure različitih medicinskih specijalnosti i pružimo informacije koje mogu biti korisne za praksu naših čitalaca. U sadržaju ovog broja naći ćete radove stručnjaka različitih specijalnosti angažovanih u oblasti medicine bola. Sa definicijama, podelama i lečenjem neuropatskog bola upoznaće vas specijalista neurologije doc. dr Ana Azanjac Arsić sa Univerziteta u Kragujevcu. Rad o farmakoterapiji hroničnog nekancerskog bola kod odraslih, napisala je anesteziolog prof. dr Miroslava Pjević, jedan od pionira ove oblasti u našoj zemlji. Rad o specifičnostima tretmana kancerskog bola pripremila je internista-onkolog dr Teodora Bagi iz Opšte bolnice Subotica. Pogled na kompleksni regionalni bolni sindrom donosi specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije prof. dr Snežana Tomašević-Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dr Katarina Vagić, fizijatar-reumatolog, supspecijalista medicine bola, upoznaće nas sa savremenim mogućnostima dijagnostike i lečenja lumbalnog sindroma.

Pored navedenih radova iz oblasti medicine bola, u ovom broju našeg časopisa možete čitati i originalne naučne radove kliničkih farmakologa, asist. dr Nikole V. Rosića i prof. dr Slobodana Jankovića sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (o populacionoj farmakokinetici vankomicina kod pacijenata na hemodijalizi), kardiologa dr Šejle Cerić i prof. dr Edina Begića sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu (o miokardijalnoj apsorpciji radiotrasera kod pacijenata podvrgnutih scintigrafiji skeleta) i interniste asist. dr Jelene Janković (o hemoptizijama kao znaku upozorenja na plućna i vanplućna oboljenja). Revijalni radovi prof. dr Nedeljka Radlovića, doajena srpske pedijatrije (o gastrointestinalnoj intoleranciji laktoze), prof. dr Aleksandra Milovanovića, specijaliste medicine rada (o COVID-19 kao profesionalnom oboljenju) osvetljavaju pomenute teme iz ugla iskusnih profesionalaca i eksperata. Svoj doprinos kvalitetu ovog broja dala su i dva vodeća hirurga u oblastima hepatobilijarne i endokrine hirurgije, svojim radovima utemeljenim na velikom ličnom iskustvu i ilustrovanim originalnim fotografijama: prof. dr Aleksandar Karamarković, iz UKBC „Zvezdara” (o značaju glisonskog pristupa i mestu koncepta Lenekove kapsule u anatomskim resekcijama jetre) i prof. dr Vladan Živaljević, sa Klinike za endokrinu hirurgiju UKCS (o intraoperativnom neuromonitoringu u tiroidnoj hirurgiji).

U narednim brojevima fokusiraćemo se na teme iz oblasti zdravstvene zaštite dece, zatim na gojaznost, onkologiju i druge probleme koji se mogu sagledati iz vizure različitih specijalnosti.

Pišite i šaljite svoje radove elektronski na info@medicaljournal.rs. Konkurs za prijem radova je otvoren tokom cele godine, a najbolji radovi biće novčano nagrađeni.

Provedite prijatne letnje dane čitajući časopis, čije je publikovanje i distribuciju do vas omogućila farmaceutska kompanija Galenika.

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente