Poštovani čitaoci,

Bili smo prilično sigurni da pokretanjem Naučnog časopisa Galenika Medical Journal činimo korisnu stvar za lekarsku profesiju, ali je reakcija koju smo dobili prevazišla sva naša očekivanja! Hvala vam, drage kolege, na svim lepim rečima koje ste uputili, na izrazima podrške i posebno, na želji da svojim prilozima učestvujete u kreiranju sadržaja budućih brojeva časopisa. Kao urednik, želim posebno da se zahvalim svim autorima koji su svojim radovima dali pečat časopisu i definisali standard ispod koga nećemo ići, kao i saradnicima (lektorima, grafičkim urednicima) koji su svojim angažovanjem omogućili da dobijemo časopis koji nikog ne ostavlja ravnodušnim! U ime Uredništva (a siguran sam da to mogu reći i u ime čitalaca), želim da se zahvalim sponzoru, našoj najstarijoj i najuglednijoj farmaceutskoj kompaniji Galenika, čija je finansijska podrška omogućila da se ovo korisno štivo može distribuirati u 5.000 besplatnih štampanih izdanja do korisnika iz redova stručne javnosti Republike Srbije, omogućivši ujedno i neograničen pristup digitalnom formatu časopisa (pogledajte koricu časopisa).

Vrata časopisa širom su otvorena za sve vas koji želite da podelite svoja znanja i iskustva s kolegama ili želite da preporučite određene tekstove. Obradite temu koju smatrate važnom za praksu, koju ste teorijski proučavali, istraživali i/ili se njome bavite svakodnevno u svojoj lekarskoj praksi. Na stranici elektronskog izdanja časopisa (medicaljournal.rs) naći ćete Uputstvo za autore koje će vam pomoći da svoj rad uredite po propozicijama. U istoj sekciji naći ćete i Uputstvo kojim se rukovode recenzenti pri ocenjivanju vašeg rada, pa možete i sami, pre slanja napraviti potrebne korekcije. Ukoliko želite da sugerišete važnost određenog naučnog rada koji treba pročitati u originalu, pogledajte Uputstvo u vezi s tim i napišite nam tekst.

Neka vam i ovaj broj časopisa bude izvor profesionalnog zadovoljstva i radosti.

S poštovanjem, 

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente