Poštovane koleginice i kolege, dragi čitaoci,

Pripremili smo i sedmi broj časopisa Galenika Medical Journal!

U svesci koju imate pred sobom, upoznaćete se sa najnovijim radovima i iskustvima vodećih stručnjaka zemalja regiona, iz oblasti dermatologije, psihijatrije, kardiologije, anesteziologije, pulmologije, opšte i ortopedske hirurgije, hirurgije jednjaka… U ovom broju čitaćete radove koje su pisali: Prof. dr Aleksandar Simić (Srbija), Prof. dr Ehrenfried Schindler (Nemačka), Prof. dr Maja Šurbatović (Srbija), Prof. dr Kata Šakić Zdravčević (Hrvatska), Prof. dr Snežana Minić (Srbija), Prof. dr Nenad Lalović (Republika Srpska – Bosna i Hercegovina), Prof. dr Goran Belojević (Crna Gora), Prof. dr Čedomir Vučetić (Srbija), Prof. dr Dušica Simić (Srbija), Dr Bojana Vujović (Crna Gora), Prof. dr Dejan Simeunović (Srbija), Doc. dr Jelena Sotirović (Srbija), Doc. dr Maja Lačković (Srbija), Asist. dr Jelena Janković (Srbija) i njihovi saradnici.

Izvršili smo i akreditaciju elektronskih testova koje su pripremili autori radova koje smo publikovali od pokretanja časopisa do danas. Odlukom o akreditaciji Zdravstvenog saveta Srbije i Ljekarske Komore Crne Gore, svaki test vrednovan je određenim brojem bodova, koje možete koristiti za produženje licence. U Makedoniji i Bosni i Hercegovini biće neophodno da sertifikate koje dobijete rešavanjem testova verifikujete kod nadležnih komora, poštujući propisane procedure zdravstvenih vlasti ovih zemalja za priznavanje sertifikata koji su stečeni pohađanjem akreditovanih programa kontinuirane edukacije izvan matične zemlje. Izvršili smo i odgovarajuće promene na platformi za kontinuiranu medicinsku edukaciju (akademijazakme. edu.rs), tako da lekari iz regiona sada mogu rešavati testove na svom maternjem jeziku (srpskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom).

Da biste rešavali testove na platformi, neophodno je da otvorite korisnički nalog sledeći uputstva koja ćete naći kada pristupite platformi. Učinite to već danas – sami ili pozovite dežurnog administratora koji će otvoriti nalog za vas! Telefon dežurnog administratora je 060/3443361, a ova usluga dostupna je sedam dana u nedelji od 8 do 22 sata. Registrovani čitaoci mogu koristiti testove – besplatno! Na poslednjim stranicama ovog izdanja naći ćete spiskove testova koje možete koristiti.

Testovi su akreditovani za sve specijalnosti lekarske profesije, a vi ćete prema temi moći da odaberete one koji su bliski delatnosti koju obavljate. Skeniranjem QR koda koji se nalazi pored naziva testa dobićete više podataka o njegovom sadržaju. Zatim obavestite dežurnog administratora koji test želite da rešavate, kako bi vam on omogućio pristup sadržajima izabranog testa.

Uvereni smo da smo čitaocima, svim preduzetim aktivnostima značajno olakšali prikupljanje bodova za produženje licence, naročito imajući u vidu da se bliži kraj godine kada ovo pitanje postaje veoma aktuelno.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati pozivom na telefone 011/6184998 i/ili 060/1485511.

Radujemo se budućoj saradnji sa vama.

Dobrodošli u Galenika Medical Journal!

S poštovanjem, 

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente