Drage kolege,

U vašim rukama nalazi se četvrti broj naučnog časopisa Galenika Medical Journal, sa puno novih sadržaja koji mogu biti korisni za unapređenje prakse. Za to su se postarali autori radova koje objavljujemo u ovom broju: Prof. dr Brankica Ivanović, Prof. dr Dušan Škiljević, Prof. dr Slobodan Janković, Prof. dr Vladimir Bančević, VNS dr Mirjana Kovač, Doc. dr Darko Antić, Doc. dr Željko Živanović, Prof. dr Dragan Kovačević, Doc. dr Jelena Sotirović, Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović, Prof. dr Ana Ravić Nikolić, Prof. dr Goran Belojević, Doc. dr Igor Končar i Ass dr Miljan Folić.

Time zaokružujemo prvu godinu rada na projektu čiji je cilj bio da stvori naučni časopis na maternjem jeziku koji će biti korisno sredstvo za kontinuirano usavršavanje lekara i unapređenje stručne medicinske prakse.

Broj čitalaca koji iz dana u dan raste, kao i sve vaše reakcije koje dopiru do nas, direktno ili putem društvenih mreža, ukazuju da ste prepoznali našu inicijativu kao adekvatan odgovor na vaše potrebe za edukacijom, a časopis kao korisno sredstvo za zadovoljenje te potrebe. To nas čini veoma srećnim i ponosnim!

Kao predsednik organizacije koja okuplja 47.000 zdravstvenih radnika i saradnika iz Srbije i okolnih zemalja i glavni urednik časopisa Galenika Medical Journal, hteo bih da istaknem nekoliko bitnih stvari, koje smo pokretanjem časopisa postigli.

Prvo, izuzetno smo ponosni što smo oko ideje o stvaranju časopisa koji će doprineti unapređenju prakse u našoj zemlji okupili više od 500 eminentnih domaćih stručnjaka različitih specijalnosti, koji su se angažovali da svojim tekstovima prenesu najsavremenija znanja iz sveta medicine, ali i vlastita višegodišnja iskustva u primeni istih u praksi. Nastojali smo da izbor tema prati najčešće kontroverze sa kojima se lekari svakodnevno susreću. Ovakav pristup edukaciji ne može da nadomesti nijedan medicinski udžbenik, čak i kada je napisan. Do takvih znanja se dolazi teško.

Drugo, zahvaljujući plemenitoj i neuslovljenoj podršci sponzora – naše najstarije farmaceutske kompanije Galenika, ova znanja učinili smo dostupnim širokom krugu korisnika. I ovaj broj časopisa, kao i prethodne brojeve, čitaće u papirnom izdanju 5.000 lekara iz Srbije! S obzirom na to da časopis spada u open acces publikacije, elektronsko izdanje koristiće još više lekara u Srbiji, ali i drugim zemljama srpskog govornog područja.

Treće, autori tekstova su pripremili veliki broj testova za proveru znanja, koje je Zdravstveni savet Srbije akreditovao i vrednovao, pa smo time zaokružili našu polaznu ideju – da usavršavanje iz najboljih izvora ujedno bude i način za sticanje bodova za produženje licence. Rešavajući elektronske testove nastale na osnovu publikovanih radova, čitaoci časopisa Galenika Medical Journal (www.medicaljournal.rs) su na platformi Akademije (akademijazakme.edu.rs) obezbedili potrebne bodove za produženje licenci. Testovi su dostupni i dalje. Možete ih koristiti u onlajn režimu, 24 sata, tokom čitave godine. Za korisnike koji su manje familijarni sa ovom vrstom edukacije obezbeđena je i tehnička podrška svih 7 dana u nedelji (dežurni telefon +381 60 344 33 61).

Koristite ove mogućnosti! One su razvijene zbog vas i za vas. A mi sledeće godine idemo još dalje, uvereni u ispravnost ciljeva koje smo postavili!

Pridružite nam se! Kao čitaoci, kao autori ili kao saradnici. Zajedno možemo više i dalje!

Želim vam srećnu Novu godinu!

S poštovanjem, 

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente