Poštovani čitaoci,

Pokretanjem naučnog časopisa koji imate pred sobom želeli smo da zdravstvenim radnicima približimo najnovija naučna saznanja o medicinskim i javnozdravstvenim problemima sa kojima se suočavaju u praksi, pružimo uvid u stavove vodećih medicinskih autoriteta i informišemo ih o preporukama i smernicama za njihovo rešavanje koje su dale najznačajnije organizacije i institucije na „evidence based“ osnovi. Angažovali smo vodeće medicinske stručnjake da kroz prizmu vlastitih iskustava i/ili istraživanja sagledaju potrebe, te da svojim radovima daju putokaz šta u postojećim okolnostima treba raditi da bi se povećala efikasnost zaštite i unapredio kvalitet života pacijenata. Na osnovu publikovanih tekstova, pripremili smo veliki broj elektronskih testova za kontinuiranu medicinsku edukaciju svih, kojima su ova znanja neophodna. Tako je, kroz simbiozu naučnog časopisa i platforme za virtuelnu edukaciju „Akademije“, u eri digitalne revolucije, nastao novi kvalitet na koji smo veoma ponosni.

Ukratko, tokom prethodne dve godine rada:
– angažovali smo više od 400 vodećih stručnjaka u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, drugim zemljama Regiona i Evrope, da pišu tekstove ili učestvuju u njihovoj naučnoj evaluaciji pre objavljivanja,
– podstakli smo veliki broj doktoranata da rezultate svojih istraživanja objave u našem časopisu,
– publikovali smo 98 radova koji su prošli „double blind“ recenziju i proveru na plagijarizam,
– koje smo objavili u 8 svezaka (brojeva) časopisa,
– štampali više od 1.000 stranica visoko kvalitetnog naučnog štiva,
– u tiražu od 52.000 primeraka, na jezicima zemalja u regionu (srpski, bosanski, makedonski, crnogorski) i na engleskom jeziku,
– koje je čitalo više od 8.000 lekara koji rade u zemljama Regiona,
– elektronsko izdanje časopisa pratilo je više od 14.000 zdravstvenih radnika iz 29 zemalja sveta,
– pripremili smo, akreditovali i postavili na platformu za virtuelnu edukaciju „Akademije“, 87 programa kontinuirane medicinske edukacije – elektronskih testova, nastalih na bazi tekstova publikovanih u časopisu,
– koje je tokom dve godine koristilo više od 11.000 lekara i drugih zdravstvenih radnika
– koji su na ovaj način stekli skoro 37.000 bodova za produženje licenci.

Interakcija sa zdravstvenom profesijom tokom dvogodišnjeg rada uverava me da je naš trud bio koristan.
Zahvaljujem svima koji su tome doprineli, posebno farmaceutskoj kompaniji Galenika, bez čije finansijske podrške ostvarenje opisanih rezultata ne bi bilo
moguće.

Da biste rešavali testove na platformi, neophodno je da otvorite korisnički nalog sledeći uputstva koja ćete naći kada pristupite platformi. Učinite to već danas – sami ili pozovite dežurnog administratora koji će otvoriti nalog za vas! Telefon dežurnog administratora je 060/3443361, a ova usluga dostupna je sedam dana u nedelji od 8 do 22 sata. Registrovani čitaoci mogu koristiti testove – besplatno! Na poslednjim stranicama ovog izdanja naći ćete spiskove testova koje možete koristiti.

Želim vam Srećnu Novu 2024. godinu!.

S poštovanjem, 

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente