Poštovane koleginice i kolege,

Časopis koji smo pokrenuli sa namerom da vam približimo najnovija naučna saznanja o dijagnostičko-terapijskim problemima sa kojima se suočavate u praksi i informišemo vas o preporukama i smernicama najznačajnijih organizacija i institucija za njihovo rešavanje ulazi u treću godinu redovnog publikovanja. Ovim putem, želim da zahvalim svima koji su tome doprineli: autorima, recenzentima, uredništvu, članovima redakcije, a naročito kompaniji Galenika, koja je istrajala u kontinuiranoj podršci ovog projekta.

U 2024. godini časopis će kao i do sada nastaviti da objavljuje radove iz svih oblasti medicinske nauke i prakse, trudeći se da zadovolji vaše potrebe za informacijama.

Interakcija sa zdravstvenom profesijom tokom dvogodišnjeg rada uverava me da je naš trud bio koristan. Zahvaljujem svima koji su tome doprineli, posebno farmaceutskoj kompaniji Galenika, bez čije finansijske podrške ostvarenje opisanih rezultata ne bi bilo moguće.

U ovom devetom broju časopisa Galenika Medical Journal čitaćete radove Prof. dr Sonje Smiljić (o uticaju dislipidemija na obolevanje od arterijske hipertenzije) i Prof. dr Katarine Lalić (o savremenom pristupu za lečenje dislipidemija), Prof. dr Branislave Ivanović (o noćnoj hipertenziji) i Asist. dr Ivane Burazor (o savremenim merama sekundarne prevencije kod odabranih kardiovaskularnih bolesnika). U sadržaju devetog broja časopisa naći ćete i radove o ranom otkrivanju i lečenju nedostatka hormona rasta kod odraslih (Prof. dr Mirjana Doknić), o lečenju nekomplikovanih infekcija mokraćnih puteva kod starih (Prof. dr Nada Dimković), o prevenciji i lečenju poremećaja zdravlja kostiju u menopauzi (Prof. dr Artur Bjelica). Za ovaj broj pisali su i Prof. dr Dejan Stevanović (o primeni minimalno invazivnih hirurških procedura u lečenju lezija rektuma), Nevenka Ilić (o uticaju klimatskih promena na zdravlje ljudi) i Nina Dimitrijević (o dijabetesu u stomatološkoj praksi).

U želji da vas podstaknemo da svoja znanja i iskustva podelite sa kolegama kojima ona mogu biti korisna, raspisali smo konkurs za izbor najboljih originalnih i revijalnih radova u ovoj godini. Konkurs je otvoren do kraja 2024. godine, a rezultate konkursa objavićemo do 31. marta 2025. godine. Autore najboljih radova ćemo nagraditi, a nagrađene radove publikovati u brojevima čije se izlaženje planira u narednom periodu.

Detaljnije informacije o raspisanom konkursu možete naći na poslednjim stranama ovog izdanja, kao i na sajtu časopisa medicaljournal.rs. Radove, kao i do sada možete slati mejlom na adresu info@medicaljournal.rs.

A mi nastavljamo dalje…

Prof. dr Dragoljub Đokić, 
glavni i odgovorni urednik časopisa 
Galenika Medical Journal, 
osnivač Akademije za kontinuiranu 
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente