GALENIKA MEDICAL JOURNAL Volumen 1 / Broj 1 / ISSN (Online) 2812-9547

27. aprila 2022. 10:00

REČ UREDNIKA
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
OTVORENO HIRURŠKO LEČENJE ANEURIZMI ABDOMINALNE AORTE U ENDOVASKULARNOJ ERI / 009-014
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
KORTIKOSTEROIDNA TOPIKALNA TERAPIJSKA PALETA: MESTO FLUOCINOLON-ACETONID GELA / 017-022

SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE

NOVI ORALNI ANTIKOAGULANSI KOD NEVALVULARNE ATRIJALNE FIBRILACIJE / 022-027

SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE

SPIRONOLAKTON U TERAPIJI REZISTENTNE HIPERTENZIJE / 029-037
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
KARDIOMIOPATIJE - KLASIFIKACIJA, DIJAGNOSTIKA I MODALITETI LEČENJA / 038-048
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
LEČENJE TEŠKIH FORMI AKNI / 050-056
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
PREDIJABETES - OD DIJAGNOZE DO PROGNOZE / 057-061
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
STATIČKA I DINAMSKA KOMPONENTA OPSTRUKCIJE KOD BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE / 062-070
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
AKUTNI RINOSINUZITIS: PATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE / 072-077
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
BULIMIJA KAO IZAZOV SAVREMENOG ČOVEKA / 078-086
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
TOPIKALNI PREPARATI U LEČENJU MIŠIĆNO-SKELETNOG BOLA / 088-091
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
PREGLED SMERNICA EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2020. ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE / 093-104
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
AKUTNI KORONARNI SINDROM BEZ PERZISTENTNE ELEVACIJE ST SEGMENTA - ŠTA SU NAM DONELE NOVE PREPORUKE? / 105-110
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
POTREBA ZA PREPORUKAMA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI - DANAS: DOBAR, LOŠ, ZAO / 112-120
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE
DEDINJE POMERA GRANICE U MEDICINI / 121-123
SADRŽAJ JE SAMO ZA STRUČNU JAVNOST, PRIJAVITE SE