GALENIKA MEDICAL JOURNAL Volumen 1 / Broj 1 / ISSN (Online) 2812-9547

27. aprila 2022. 10:00

REČ UREDNIKA
ČLANAK ZA PREUZIMANJE REČ UREDNIKA
41 preuzimanja

Prof. dr Dragoljub Đokić
Naučno društvo Akademija javnog zdravlja
Južni bulevar 55/01, Beograd, Srbija
info@medicaljournal.rs
OTVORENO HIRURŠKO LEČENJE ANEURIZMI ABDOMINALNE AORTE U ENDOVASKULARNOJ ERI / 009-014
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
70 preuzimanja

Prof. dr Lazar B. Davidović
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju
Univerzitetski klinički centar Srbije
Dr Koste Todorovića 8, Beograd, Srbija
davidovic.lazar@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201015O
KORTIKOSTEROIDNA TOPIKALNA TERAPIJSKA PALETA: MESTO FLUOCINOLON-ACETONID GELA / 017-022
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
50 preuzimanja

Prof. dr Zorica Gajinov
Klinika za kožno-venerične bolesti
Univerzitetski klinički centar Vojvodine
Hajduk Veljkova 1, Novi Sad, Srbija
zorica.gajinov@mf.uns.ac.rs
DOI: 10.5937/Galmed2202017G
NOVI ORALNI ANTIKOAGULANSI KOD NEVALVULARNE ATRIJALNE FIBRILACIJE / 022-027
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
66 preuzimanja

Prof. dr Vesna Miličić
Centar za dermatovenerologiju
Univerzitetski klinički centar Kragujevac
Zmaj Jovina 30, Kragujevac, Srbija
vesna.milicic.kg@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2202023M
SPIRONOLAKTON U TERAPIJI REZISTENTNE HIPERTENZIJE / 029-037
[

ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
55 preuzimanja

Prof. dr Petar Otašević
Klinika za kardiologiju
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
potasevic@yahoo.com
DOI: 10.5937/Galmed2201029M
KARDIOMIOPATIJE - KLASIFIKACIJA, DIJAGNOSTIKA I MODALITETI LEČENJA / 038-048
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
52 preuzimanja

Doc. dr Ratko Lasica
Urgentni centar
Univerzitetski klinički centar Srbije
Pasterova 2, Beograd, Srbija
drlasica@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201038L
LEČENJE TEŠKIH FORMI AKNI / 050-056
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
47 preuzimanja

Prof. dr Dragan L. Jovanović
Klinika za kožne i polne bolesti, Univerzitetski kilnički centar Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 48, Niš, Srbija
bukid2005@yahoo.com
DOI: 10.5937/Galmed2201050L
PREDIJABETES - OD DIJAGNOZE DO PROGNOZE / 057-061
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
53 preuzimanja

Prof. dr Teodora Beljić Živković
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničko bolnički centar Zvezdara
Dimitrija Tucovića 161, Beograd, Srbija
beljicdora@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201057B
STATIČKA I DINAMSKA KOMPONENTA OPSTRUKCIJE KOD BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE / 062-070
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
34 preuzimanja

Prof. dr Đorđe Nale
Urološka klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije
Resavska 51, Beograd, Srbija
djordje.nale@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201062N
AKUTNI RINOSINUZITIS: PATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE / 072-077
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
41 preuzimanja

Prof. dr Aleksandar Perić
Klinika za otorinolaringologiju, Vojnomedicinska akademija
Crnotravska 17, Beograd, Srbija
aleksandarperic1971@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201072P
BULIMIJA KAO IZAZOV SAVREMENOG ČOVEKA / 078-086
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
38 preuzimanja

Dr Marija Đurović
Bolnica za psihijatriju, Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović Dedinje“
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
maki.djurovic@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201078D
TOPIKALNI PREPARATI U LEČENJU MIŠIĆNO-SKELETNOG BOLA / 088-091
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
47 preuzimanja

Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine
Hajduk Veljkova 1, Novi Sad, Srbija
drtomasevic@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201088T
PREGLED SMERNICA EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2020. ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE ATRIJALNE FIBRILACIJE / 093-104
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
48 preuzimanja

Doc. dr Tatjana Potpara
Klinika za kardiologiju
Univerzitetski klinički centar Srbije
Dr Subotića 13, Beograd, Srbija
tanjapotpara@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201093M
AKUTNI KORONARNI SINDROM BEZ PERZISTENTNE ELEVACIJE ST SEGMENTA - ŠTA SU NAM DONELE NOVE PREPORUKE? / 105-110
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
50 preuzimanja

Dr Saša Hinić
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
hinicsasa@yahoo.com
DOI: 10.5937/Galmed2201105H
POTREBA ZA PREPORUKAMA U SVAKODNEVNOJ KLINIČKOJ PRAKSI - DANAS: DOBAR, LOŠ, ZAO / 112-120
ČLANAK ZA PREUZIMANJE KORESPODENCIJA
48 preuzimanja

Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
mostojic2011@gmail.com
DOI: 10.5937/Galmed2201112O
DEDINJE POMERA GRANICE U MEDICINI / 121-123
ČLANAK ZA PREUZIMANJE PRIMERI DOBRE PRAKSE
34 preuzimanja

Prof. dr Milovan Bojić
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija